środa, 10 lipca 2013

Trzydziesta pierwsza sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Dnia 27 czerwca 2013 roku odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Gminy Strzyżów za 2012 rok oraz zapoznaniem się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2012 rok i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzyżowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strzyżowa, rozpatrywano następujące uchwały:
  1. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2012 rok.
  2. Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strzyżowa.
Komentarz:
W przypadku pierwszej uchwały w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 15 za, 2 przeciw, 4 wstrzymało się.

W przypadku drugiej uchwały w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 14 za, 3 przeciw, 4 wstrzymało się.

Autor: Grzegorz Baran

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz