środa, 4 września 2013

Trzydziesta druga sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Dnia 29 sierpnia 2013 roku odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.

W trakcie jej trwania rozpatrywano następujące projekty uchwał:
 1. Zmieniająca uchwałę Nr XLIII/404/10 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzyżów.
  Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 12 za, 8 wstrzymało się. Przyjęcie powyższej uchwały jest konsekwencją likwidacja Szkoły Podstawowej w Zawadce z dniem 31 sierpnia 2013 roku. Powyższa uchwała zmienia sieć szkół oraz włącza do obwodu Szkoły Podstawowej w Grodzisku dzieci z dotychczasowego obwodu Szkoły Podstawowej w Zawadce.
 1. Zmieniająca uchwałę Nr XX/157/04 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 22 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 12 za, 8 wstrzymało się. Powód przyjęcia powyższej uchwały j.w.
 1. W sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Domaradz.
  Komentarz: w głosowaniu brało udział 19 Radnych: 17 za, 2 wstrzymało się. Porozumienie zawarte między Gminą Strzyżów i Gminą Domaradz pozwoli na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla 2 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do Przedszkola bł. Edm. Bojanowskiego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny NP. w Domaradzu.
 1. W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Strzyżów a Gminą Wiśniowa w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Wiśniowa.
  Komentarz: w głosowaniu brało udział 19 Radnych: 19. Porozumienie zawarte między Gminą Strzyżów i Gminą Wiśniowa pozwoli na pokrycie kosztów pobytu osób zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa, która nie prowadzi ŚDS, z terenu której osoby ubiegają się o skierowanie do ŚDS działającego na terenie naszej gminy.
 1. W sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Strzyżów.
  Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 11 za,4 przeciw, 5 wstrzymało się. Konsekwencją przyjęcia powyższej uchwały:
 • Placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe dla ludności, mogą być otwierane i zamykane w każdym dniu tygodnia pomiędzy godziną 6:00 a 23:00 z wyjątkiem stacji benzynowych.
 • Zakłady gastronomiczne mogą być otwierane i zamykane w każdym dniu tygodnia pomiędzy godziną 6:00 a 24:00. Ograniczenie to nie dotyczy dni i nocy, w których są organizowane w tych zakładach zamknięte imprezy okolicznościowe, a w szczególności przyjęcia rodzinne, zabawy i przyjęcia sylwestrowe i karnawałowe, studniówki.
 1. W sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyznowie.
  Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 19 za, 1 wstrzymał się. Pożyczka dotyczy sfinansowania wyposażenia boiska sportowego w Żyznowie w bramki i piłko chwyty.
 1. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
  Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 20 za. Gmina Strzyżów przeznaczyła w swoim budżecie na rok 2013 kwotę 500 tyś., na realizację chodników przy drogach wojewódzkich w następujących miejscowościach: Godowa 300 tyś., Żyznów 150 tyś., Dobrzechów 50 tyś.
 1. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/265/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2013 rok.
  Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 15 za, 3 wstrzymało się.
 1. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/266/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2013 - 2029.
  Komentarz: w głosowaniu brało udział 19 Radnych: 17 za, 2 wstrzymało się.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz